Leerplicht

Deze column verscheen ook op de website www.dagvandeleerplicht.nl in de categorie “verhalen van wethouders”. Ik heb overigens (nog) geen ambities in die richting. Hier vind je een link, maar de column is hieronder ook te lezen.

Ik was 17 jaar in 1982, zat in 5 Atheneum en wist eigenlijk al
dat ik zou blijven zitten dat jaar. Ik had een leuk en druk leven, ik was
actief bij de voetbalclub als jeugdleider en zat in de redactie van het
voetbalblaadje. Ik werkte een avond per week bij een benzinepomp en bracht
iedere donderdag het weekblad en folders rond. In de schoolvakanties werkte ik bij de plaatselijke
augurken- en appelmoesfabrikant. Op school hielp ik mee met de organisatie van
allerlei feesten en activiteiten en ik het weekend ging ik uit en dronk ik
bier, want dat mocht toen nog toen je 17 was. Geld was altijd welkom en toen
klasgenoot André mij vertelde over een lucratieve klus hapte ik gelijk toe. In
opdracht van de gemeente gingen we fietsers tellen en we kregen per uur een
flink bedrag betaald. Mijn ouders vonden het best gek dat ik opeens iedere ochtend
zo vroeg van huis ging want meestal was ik mijn bed niet uit te branden. Wat ze
niet wisten was dat ik niet naar school ging, maar naar een fietsbruggetje in
een buitenwijk waar ik van 7.00 tot 9.00 met een turflijst in de hand fietsers
telde. Toen ik na 9.00 met klasgenoot André samen
naar school fietste en we dus te laat kwamen moesten we lachen om al die leraren
die vriendelijk naar ons gezwaaid hadden. Bij de gemeente waren ze erg
enthousiast over onze tellingen en we mochten een week later weer een week lang
fietsers tellen, nu op een andere plek. Hier kwamen  weer andere leraren langsfietsen en ook zij
zwaaiden vriendelijk. Een paar weken verstreken en nadat we op ieder
strategisch plekje in de stad fietsers hadden geteld had onze contactpersoon
bij de gemeente een nieuwe opdracht. We mochten buspassagiers tellen. Om 7.00
uur moesten we ons melden op het station en we kregen ieder een eigen buslijn
toegewezen. Tot 9 uur reden we in deze bus van begin- naar eindpunt heen en
weer en we telden bij iedere halte hoeveel mensen er in- en uitstapten. Ik
kreeg de buslijn die langs mijn school reed en daar zat ook een leraar in die
mij herkende en het vreemd vond dat ik niet uitstapte bij school. Eenmaal op
school moest ik bij de conrector komen en was het afgelopen met mijn bijbaantje
in dienst van de gemeente want “het was niet de bedoeling dat ik tijdens
schooltijden betaalde arbeid verrichtte” aldus de conrector.

Nu is het ruim 30 jaar later en werk ik zelf in het
onderwijs. Tegenwoordig is de leerplicht uitgebreid met de kwalificatieplicht.
Jongeren tussen 16 en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot zij een
startkwalificatie hebben. Daarom werken scholen intensief samen met gemeentes
om er samen voor te zorgen dat zo veel mogelijk jongeren een startkwalificatie
halen.

Anno 2014  is het ondenkbaar
dat jongeren spijbelen van school omdat ze in opdracht van de gemeente fietsers
en buspassagiers moeten tellen. Als leerlingen meer dan 16 uur spijbelen dan
worden ze gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De
Leerplichtambtenaar kan een oplossing op maat aandragen, maar ook optreden als
“critical friend” van het onderwijs. Gemeentes zijn ook belangrijk in het bij
elkaar brengen van scholen en het bedrijfsleven. Ook kunnen gemeentes hun
sociale gezicht tonen en voor elke tien medewerkers één stageplaats aanbieden.

Terugdringen van schooluitval is geen project met een begin
en een eind. De doelstelling is ambitieus, maar haalbaar, zeker als gemeentes
en scholen samenwerken in dienst van “hun” jongeren. Niet door naar elkaar te
wijzen maar door samen in gesprek te blijven over en met kwetsbare kinderen. De
leerplicht en kwalificatieplicht zijn daarbij ondersteunend.

Bij toerbeurt geven
vier panelleden hun visie op onderwijs. Deze week Reinoud van Uffelen. Hij
werkt namens het Koning Willem I College als Programmamanager Voortijdig
Schoolverlaten voor de regio Noordoost-Brabant.