Liefde

Uiteindelijk
draait alles om de liefde. Toch? Liefde is overal en dus ook in het onderwijs.

De
kleuterjuffrouw die met liefde praat over “haar” leerlingen. De al wat oudere
aardrijkskundeleraar met een grenzeloze liefde voor zijn mooie vak. De 16-jarige
gymnasiaste die stiekem verliefd is op die jonge Biologie-leraar met zijn mooie
krullen. De startende docente die zich aangetrokken voelt tot die dromerige
goedgebouwde jongen recht achterin het lokaal. De ervaren docent Engels die
even niet zo goed functioneert omdat hij de liefde van zijn leven is
kwijtgeraakt.

Liefde.

Liefde is
alom aanwezig op school. Op Valentijnsdag zie ik ieder jaar meer jongens en
meisjes met een rode roos onder hun arm van het station naar school lopen.
Slimme studenten op onze campus hebben er zelfs een handeltje van gemaakt. Ook
komt de GGD regelmatig binnen de schoolpoorten. Ze proberen jongeren bewust te
maken van het feit dat liefde en seks mooi zijn en dat het iets is waarop je je
goed kunt voorbereiden. 

Maar het mooiste
om als docent mee te maken is de liefde tussen twee van je leerlingen.

In april 2007 zag ik het ontstaan tussen twee van
mijn leerlingen. Frank uit Rosmalen
was toen derdejaars van de opleiding Toerisme op het Koning Willem I College en
wij hadden hem als “ouderejaars” meegenomen als reisbegeleider van een
tweedejaars studiereis naar Spanje. Stephanie, een meisje met een Portugees-Deense
achtergrond die sinds 2005 in Vught woonde, was mee op reis. Ik herinner me nog
goed dat Frank me in vertrouwen nam en zei dat er een meisje in de groep zat
dat hem leuk vond en dat het wederzijds was. Hij vroeg zich af of hij er wel
werk van kon maken, want hij was immers de reisleider. “Go for it, Frank” zei
ik. Maar de liefde hield geen stand want Stephanie ging korte tijd na de
studiereis stage lopen voor het “Disney International Programme” in Florida.
Die stage duurde tot eind oktober en juist op dat moment vertrok Frank naar
Curaçao voor zijn vierdejaars stage. Ze zouden elkaar dus een jaar niet
zien.

Ruim vier jaar later, op 1 september 2011 was er
een reünie van de opleiding Toerisme in café Loenz hier in de stad. Ik stond
aan de bar gezellig te kletsen en opeens had ik het gevoel dat ik mijn twee
gesprekspartners beter alleen kon laten.

Nu, twee jaar later zie ik op Facebook dat
Stephanie werkt als service agent voor de KLM en dat Frank restaurant &
conference supervisor is bij het Mercure in Den Haag. Hun beroepsopsleiding op
het Koning Willem I College heeft hen een goede start in de maatschappij gegeven.
Maar nog belangrijker is dat ze elkaar in de liefde gevonden hebben. Het staat
er echt: “relatie sinds 1 september 2011” en ik was erbij.

Liefde. Uiteindelijk draait alles om de liefde.


Bij toerbeurt geven vier panelleden hun visie op onderwijs. Deze week Reinoud van Uffelen. Hij werkt namens het Koning Willem I College als Programmamanager Voortijdig Schoolverlaten voor de regio Noordoost-Brabant.