Visie

Onlangs organiseerde de
PvdA een BIEBdebat over het VMBO in Den Bosch. Tijdens dit debat hoorde ik
wethouder Ruud Schouten iets zeggen over het ontwikkelen van een visie. Een
visie kun je inderdaad ontwikkelen maar een visie kun je ook gewoon hebben.  De visie van de school waar ik werk bestaat uit
de vier woorden “Gewoon een goede school”. Mijn visie op het VMBO geef ik in
deze bijdrage.
De letters MBO staan voor Middelbaar
Beroepsonderwijs. De V in VMBO staat voor Voorbereidend. Voorbereidend op het
MBO dat na het VMBO komt, voorbereidend op de toekomst van de leerling,
voorbereidend op de beroepen van morgen. Wat een ontzettend goede merknaam is
het eigenlijk. Ik vind het maar vreemd dat sommige scholengemeenschappen voor
voortgezet onderwijs hun VMBO-afdeling weer MAVO zijn gaan noemen. Beroepsonderwijs
is namelijk iets waar je trots op kunt zijn en dat woord voorbereidend maakt het af. Het is een voorrecht om leerlingen op
hun toekomst voor te bereiden.
Het echte voorbereidend beroepsonderwijs
vind je dus niet op de grote scholengemeenschappen. Daarvoor moet je eens op
een school als het Duhamel College gaan kijken. Het Duhamel verhuist na de
zomervakantie naar de locatie van het Hervion op de Hervensebaan en samen met
van Maerlant gaan die scholen op in het Stedelijk College. Het is goed nieuws
dat het aantal aanmeldingen voor dat Stedelijk College volgend schooljaar is
gestegen. Het samengaan van het Hervion en het Duhamel College naar één
locatie wordt als een van de redenen voor die stijging gegeven. Het is nog
beter nieuws dat met name de techniekrichting meer leerlingen trekt dan vorig
jaar. Want techniek heeft de toekomst. Je leest bijna dagelijks over het tekort
aan technisch personeel op de arbeidsmarkt, een tekort dat de komende jaren
alleen maar toe zal nemen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de zorg. Ook hier
voorziet de overheid in de nabije toekomst een personeelstekort.
Een “gewoon goed VMBO” bereidt leerlingen voor op een beroep.
Het is belangrijk dat leerlingen er achter komen wie ze zijn en waar hun
kwaliteiten liggen, maar het is zeker ook belangrijk om leerlingen te wijzen
op  juist die sectoren waar de komende
jaren voldoende werk te vinden is. De verhuizing van het Duhamel naar de
Hervensebaan is een kans om te investeren in de sectoren Zorg en Techniek. Ik
wens docenten en leerlingen veel succes op de nieuwe locatie. En de wethouder
wens ik vooral veel visie!