Over de schoolmuren kijken

“Dynamite”
van de Engelse Rockformatie Mud stond in 1974 5 weken op nummer 1. Toen Jelle Mud werd geboren was de band die luisterde naar zijn achternaam allang op zijn
retour. Toch moest ik gelijk aan hun hitje denken toen Jelle zichzelf
voorstelde op het kennismakingsgesprek voor de Succesklas in het najaar van
2008. Dynamite. Ik maakte er die avond maar gelijk de nieuwe beltoon van op
onze Succesklastelefoon.

De
Succesklas is een klas voor uitvallers op het Koning Willem I College. Bijna
wekelijks starten er drie leerlingen. In 6 tot 8 weken krijgen zij de kans eens
heel goed naar zichzelf te kijken alvorens ze een nieuwe opleiding kiezen.

Jelle
kwam ook in de Succesklas. Hij was pas 15 toen hij zijn VMBO-examen deed en
omdat de techniek hem wel trok koos hij voor een MBO-opleiding Bouw-Infra op
ons college. Al in week één voelde hij dat er iets niet klopte en toen hij eind
oktober een week op snuffelstage ging wist hij het zeker. De opleiding die hij
had gekozen paste gewoon echt niet bij hem. Daar sta je dan. Het was inmiddels
november.

Jelle
ging in de Succesklas hard aan de slag en wist al snel dat hij een
HBO-opleiding wilde gaan volgen. De kortste weg daar naar toe was in zijn geval
terug naar zijn oude school. Jelle wilde weer naar het Elde College, hij wilde
naar 4 HAVO.

Nu
zitten scholen niet te wachten op tussentijdse instromers. Zeker niet na 1
oktober, het aantal leerlingen op die datum bepaalt immers de bekostiging.

Maar
Jelle was vastberaden en samen met hem en zijn ouders benaderden we iedereen
die een goed woordje voor hem kon doen. De leerplichtambtenaar, de
beleidsmedewerker onderwijs, de afdelingsdirecteur, de kernteamleider van het
VMBO en de directeur van ons eigen Studenten Succes Centrum. Nadat zo’n beetje
iedereen met iedereen had overlegd kwam in december het verlossende
telefoontje. Jelle mocht na de kerstvakantie starten in 4 HAVO. Met een
achterstand van 4 maanden, maar het Elde College sprak het volste vertrouwen in
hem uit.

Ik
koos een andere beltoon, maar bewaarde “Dynamite” wel en koppelde het aan het
telefoonnummer van Jelle. Anderhalf jaar later hoorde ik de beltoon weer toen
Jelle belde om te zeggen dat hij zijn HAVO-diploma had gehaald.

In
het belang van de leerling moeten scholen soms over hun eigen muren heen
kijken. Om die muren af te breken is heus geen dynamiet nodig. Een gezamenlijk
verantwoordelijkheidsgevoel volstaat. Jelle, bel je als je klaar bent op het
HBO?